«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը միակ կառույցն է, որը շարունակական ձևով ապահովում և իրականցնում է իրավախախտում կատարած անձանց կրթամշակութային ծրագրեր: Այն իր մեջ ներառում է կրթության, վերասոցիալականացման, մասնագիտական հմտությունների տրամադրման համալիր ծառայություններ:

Մանրամասն այստեղ