Հայտարարություններ

Ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի հայտարարություն

   13.02.2023 թ.

  ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը   ՀՀ ԱՆ «Արմավիր»    քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող և/կամ կալանավորված անձանց հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝  ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ՝ «Խեցեգործություն» (շաբաթական՝ 16 ժամ) , «Հայոց պատմություն» (շաբաթական՝ 3 ժամ)  առարկաների ուսուցիչների հաստիքի թափուր տեղի համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

Դիմում՝ Ձև 1 (Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 22-Ն հրաման)
Մեկ լուսանկար 3 × 4 չափի
Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ)
Անձը հաստատող փաստաթուղթ
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում
Ինքնակենսագրություն Ձև 5 (Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 22-Ն հրաման),
Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ–ում աշխատելու իրավունքը հաստատող
փաստաթուղթ

ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող
փաստաթղթեր՝ առկայության դեպքում

Որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ::
Վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Ցանկացողները պետք է դիմեն  ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, Մ. Խորենացի 162ա հասցեում գտնվող մասնաշենք (Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության հարևանությամբ):
Հեռ. 010 57 44 06, 010 57 44 53:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սույն թվականի  մարտի   24 -ը  ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 09:00-ից 18:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ՝ ոչ աշխատանքային օրերից:

Ֆիզիկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար

 27.02.2023թ.

   Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության  արդարադատության նախարարության «Աբովյան»  քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող և/կամ կալանավորված անձանց հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ «Ֆիզիկա»  առարկայի ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար, շաբաթական՝ 2 ժամ:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

 • դիմում՝ Ձև 1 (Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 22-Ն հրաման),

 

 • մեկ լուսանկար 3 × 4 չափի,

 

 • բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

 

 • անձը հաստատող փաստաթուղթ,

 

 • «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,

 

 • ինքնակենսագրություն Ձև 5 (Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 22-Ն հրաման),

 

 • այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ–ում աշխատելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ,

 

 • ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

 

 • հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող

փաստաթղթեր՝ առկայության դեպքում,

 

 • որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Ցանկացողները պետք է դիմեն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, Մ. Խորենացի 162ա հասցեում գտնվող մասնաշենք (Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության հարևանությամբ):

Հեռ. 010 57 44 06, 010 57 44 53:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի  10 -ը  ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 09:00-ից 18:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ՝ ոչ աշխատանքային օրերից:

 

Մեկնարկում է անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողություններին ներգրավվող հոգեբանների հերթական որակավորման փուլը

Արդարադատության նախարարությունն՝ ի դեմս «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը, միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակում՝ հայտարարում է անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողություններին ներգրավվող, որակավորման ստուգմանը մասնակցելու ցանկություն ունեցող հոգեբանների ընդունելություն:

Որակավորման դասընթացներին մասնակցելու համար հավակնորդը Կազմակերպություն է ներկայացնում՝

1) Դիմում, որը լրացվում է Կազմակերպությունում.

2) Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը պետք է լինի դիմողի մոտ՝ փաստաթղթերը հանձնելու պահին).

3) Ինքնակենսագրություն.

4) Հոգեբանի մասնագիտացումը հավաստող դիպլոմի պատճենը (դիպլոմի բնօրինակը պետք է լինի դիմողի մոտ՝ փաստաթղթերը հանձնելու պահին).

5) 2 հատ 3×4 չափսի լուսանկար (գունավոր).

6) Աշխատանքային գրքույկի քաղվածքի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք աշխատավայրից:

Հավակնորդները վերոնշյալ փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել մինչև 2023 թվականի հունվարի 17-ը ներառյալ՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 10:00-ից մինչև ժամը 17:00-ն (ընդմիջում՝ 13:00-ից մինչև 14:00-ն), Կազմակերպության վարչական շենք՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացու 162ա հասցեով:

Որակավորման դասընթացը կմեկնարկի 2023 թվականի հունվարի 23–ից, ուսուցման տևողությունը 96 ակադեմիական ժամ է (12 աշխատանքային օր) (տե՛ս դասընթացի ծրագիրը), ինչպես նաև հինգ աշխատանքային օր տևողությամբ պրակտիկա:

Ուսուցումն անվճար է՝ նախատեսված 30 Հավակնորդի համար: Դասընթացին ներգրավված Հավակնորդները կապահովվեն սնունդով և անհրաժեշտության դեպքում՝ գիշերակացով «մարզերի բնակիչ հանդիսացող Հավակնորդները»:

Ուսուցման և որակավորման կարգերն սահմանված են համապատասխանաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2022 թվականի հունիսի 29-ի «Անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողությունների կատարմանը ներգրավվող հոգեբանի որակավորման դասընթացների բովանդակությունը և դրանց անցկացման ծրագրերը, հոգեբանի որակավորման թեստերի կազմման կարգը, որակավորված հոգեբանի վերապատրաստում անցնելու կարգը, վերապատրաստման դասընթացի բովանդակությունը և անցկացման ծրագիրը, որակավորման վկայականի ձևը սահմանելու մասին» N 334-Լ հրամանով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունիսի 9-ի «Անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողությունների կատարմանը ներգրավվող հոգեբանների որակավորման կարգը սահմանելու մասին» N 847-Ն որոշմամբ:

Որակավորման դասընթացին մասնակցելու դիմումը մերժվում է, եթե՝

1) Հավակնորդի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ.

2) Հավակնորդը մինչև 2023 թվականի հունվարի 16-ը ներառյալ չի ներկայացրել դասընթացին մասնակցելու համար պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը.

3) Հավակնորդները չեն համապատասխանել նախապատվություն տալու չափանիշներին: Հավակնորդների ցուցակը կազմելուց հետո՝ Կազմակերպությունը վերջիններիս տեղեկացնում է, որ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում (տեղեկացումը ստանալուց հետո) Հավակնորդները պետք է կազմակերպության հետ ուսուցում անցնելու վերաբերյալ պայմանագիր կնքեն:

Որակավորման դասընթաց անցնելու համար Հավակնորդը պետք է նաև բավարարի հետևյալ ընդհանրական պահանջներին՝

 • հայերենի իմացություն,
 • համակարգչային բազային գրագիտություն, ներառյալ՝ MS office փաթեթի իմացություն,
 • իրավական տեղեկատվական կայքերից (arlis.amdatalex.am և այլն) օգտվելու հմտություններ,
 • օտարալեզու աղբյուրներից օգտվելու կարողություն:

Եթե Կազմակերպությունը սույն որակավորման դասընթացին մասնակցելու նպատակով հավակնորդներից կստանա երեսունից ավելի դիմումներ, ապա նախապատվությունը կտրվի այն Հավակնորդներին, ովքեր ունեն՝

1) վերջին հինգ տարվա ընթացքում առնվազն վեց ամսվա հոգեբանի մասնագիտական աշխատանքային փորձ՝ կապված կանանց կամ անչափահասի (երեխայի) կամ անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հետ,

2) վերջին հինգ տարվա ընթացքում առնվազն երկու տարվա հոգեբանի մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

3) հոգեբանի մասնագիտացման ավելի բարձր կրթական աստիճան կամ կոչում (մագիստրոս, գիտությունների թեկնածու կամ դոկտոր, դոցենտ կամ պրոֆեսոր),

4) հոգեբանի մասնագիտական աշխատանքային գործունեության ընթացքում պետական կամ միջազգային կազմակերպություններից ստացած պարգևներ, պատվոգրեր, շնորհակալագրեր և երաշխավորական նամակներ (որակավորման դասընթացին մասնակցելու դիմումին կից պետք է դրանց պատճենները ներկայացվեն Կազմակերպություն՝ բնօրինակի հետ միասին)։

Վերոգրյալից բացի նաև նախապատվություն է տրվելու մարզում բնակվող Հավակնորդներին՝ ըստ մարզային համամասնորեն ներկայացվածության, առնվազն որակավորման դասըթացի 15 տեղի հաշվարկով։

Միևնույն ժամանակ, պետք է նշենք, որ նախապատվությունը տրվելու է նաև հանրային ծառայող (նաև հանրային պաշտոն զբաղեցնող՝ բացառությամբ համայնքի ավագանու անդամների) չհանդիսացող անձանց, քանի որ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն նրանք չեն կարող զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն` առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից։

Հարցերի դեպքում հավակնորդները կարող են զանգահարել կազմակերպություն, հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 010-574406, 010-574453 և 010-557660:  Հղման աղբյուրը այստեղ՝ հղում

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10.01.2023թ.

 

Ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի հայտարարություն

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ ԱՆ «Աբովյան»  քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող և/կամ կալանավորված անձանց հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ «Խեցեգործություն»  առարկայի ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար, շաբաթական՝ 16 ժամ:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել՝

 • Դիմում՝ Ձև 1 (Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 22-Ն հրաման)
 • Մեկ լուսանկար 3 × 4 չափի
 • Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ)
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում
 • Ինքնակենսագրություն Ձև 5 (Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 22-Ն հրաման),
 • Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ ՀՀ–ում աշխատելու իրավունքը հաստատող

փաստաթուղթ

 • ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ
 • Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող

փաստաթղթեր՝ առկայության դեպքում

 • Որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ::

Վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

Ցանկացողները պետք է դիմեն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ, Մ. Խորենացի 162ա հասցեում գտնվող մասնաշենք (Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության հարևանությամբ):
Հեռ. 010 57 44 06, 010 57 44 53:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի 12-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 09:00-ից 18:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

 

Ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի հայտարարություն

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը  ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող դատապարտյալների հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝  «Քիմիա», «Կենսաբանություն»,  «Խեցեգործություն»  առարկաների ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը ներկայացնում է՝

1) դիմում, մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,

2) բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

4) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

5) ինքնակենսագրություն,

6) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝  նաև զինվորական գրքույկ,

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

9) որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման:

 

Ցանկացողները պետք է դիմեն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ:

Հասցե՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացի 162ա (Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության հարևանությամբ):

Հեռ. 010 57 44 06, 010 57 44 53:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև  23.11.2022 թ. ներառյալ,  ամեն օր՝  ժամը 09:00-ից 18:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքների մասին

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 72-րդ կետը, մրցույթի հարցազրույցի փուլ անցած մասնակից Ձոնիկ Մարգարյանը հաղթահարել է մրցույթի հարցազրույցի փուլը՝ թիրախային 72 միավորից հավաքելով 71 միավոր և ճանաչվել հաղթող:

Ավելին …

Տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլն անցած մասնակցի վերաբերյալ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 47-րդ կետը, հրապարակվում է «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլն անցած մասնակցի վերաբերյալ ցուցակը.

Ավելին …

Հայտարարություն` Արդարադատության նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է դիմելու «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի մրցութային հանձնաժողովում ընդգրկվելու նպատակով

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 17-րդ կետը՝ արդարադատության նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է դիմելու «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված  մրցույթի մրցութային հանձնաժողովում ընդգրկվելու նպատակով:

Ավելին …

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմա-կեր¬պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

 • Տնօրենը`

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակեր­պության (այսուհետ՝ Կենտրոն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է Կենտրոնի գործունեությունը, և կրում է պատասխանատվություն օրենքների, Կենտրոնի կանոնադրության, հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի որոշումների, կնքված պայմանագրերի և իրավական այլ ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար,

Ավելին …

Աշխատանքի թափուր հաստիքի հայտարարություն

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի և ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  միջև կնքված     «ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության շահառուների մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի կազմակերպման նպատակով սարքավորումների և միջոցների ձեռքբերում» դրամաշնորհային պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող, «Կոսմետոլոգիական հմտություններ» և «Կահույքաշինության հիմունքներ» դասավանդող մասնագետների հաստիքի թափուր տեղի համար:

Ավելին …