Դատապարտյալների կրթությանը, վերասոցիալականացմանը և նրանց պատժի կրումից վաղաժամկետ ազատմանն է անդրադարձել «Սուր անկյուն» հաղորդաշարը:

Դիտել այստեղ