Author Archive admin

ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

Սույն թվականի մայիսի 25-ին մեկնարկեց` «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող ՀՀ դատական կարգադրիչների հատուկ ուսուցման դասընթացը:

Ավելին …

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՏՈՒԿ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

2021 թվականի ապրիլի 19-ին «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Կարբիի ուսումնական կենտրոնում մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հանրային ծառայողների 2021 թվականի հատուկ ուսուցման դասընթացը:

Ավելին …

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏ

Սույն թվականի փետրվարի 22-ից մինչև ապրիլի 09-ը (ներառյալ) Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում իրականացվել է` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 18-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման 2020 թվականի ծրագրիը հաստատելու մասին» N 320- Ա հրամանով հաստատված ուսուցման դասընթացի ծրագրիը:

Ավելին …

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ, ԽԵՑԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ-ՎԱՃԱՌՔ

Մարտի 5-ին ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» քրեկատարողական հիմնարկում տեղի ունեցավ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ( այսուհետ՝ Կենտրոն ) կողմից իրականացվող Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրին մասնակցող անազատության մեջ գտնվող անչափահասների, խեցեգործություն առարկայի շրջանակներում պատրաստված, աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք:

Ավելին …

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

Այս տարի առաջին անգամ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 106-Ն հրամանին (այսուհետ՝ ուսուցման կարգ) համապատասխան, իրականացնում է 2020 թվականի սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների (այսուհետև՝ ունկնդիր) ուսուցման դասընթացները, որոնք հետաձգվել էին Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական դրության հետևանքով:

Ավելին …

«ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿ

Սույն թվականի փետրվարի 18-ին մեկնարկեց` «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող 2021 թվականի փետրվարի 01-ի ՀՀ արդարադատության նախարարի N 22-Ա հրամանով հաստատված` «Իրավախախտում կատարած անձանց 2021 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր):

Ավելին …

Ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղ

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող և/կամ կալանավորված անձանց հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում  է մրցույթ՝ «Մաթեմատիկա», «ֆիզիկա» և «Ինֆորմատիկա» առարկային ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար:

Ավելին …

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի Հավակնորդներ,

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) հիմք ընդունելով ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 106-Ն հրամանի հավելվածի 13.1-րդ կետը, ինչպես նաև Ձեր և Կազմակերպությյան միջև կնքված՝ սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար ուսուցման դասընթաց անցնելու մասին պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.3 կետը՝  տեղեկացնում է, որ ուսուցման դասընթացի վերջնական արժեքը կազմել է 72150 (յոթանասուներկու հազար մեկ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ:

Ավելին …

Ծանուցում սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ հավակնորդների հետ պայմանագիր կնքելու մասին

Հարգելի Հավակնորդներ,

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ հիմք ընդունելով Ձեր կողմից Կազմակերպություն ներկայացված ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 106-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված կարգին (այսուհետ՝ ուսուցման կարգ) համապատասխան՝ սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթացի ընդունելության դիմումները, առաջարկում է Ձեզ ուսուցման կարգի 13-րդ և 13.1-րդ կետերին համապատասխան Կազմակերպությանը վճարել (վճարման անդորրագիրը ներկայացնելով Կազմակերպություն) ուսուցման դասընթացի հայտարարված արժեքի հիսուն տոկոսը և Կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքել ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ: Խնդրում ենք վճարում կատարելիս, որպես նպատակ նշել Ձեր՝ «անուն, հայրանուն և ազգանունը և ուսուցման դասընթացի վճար բառերը»:

Ավելին …

Նկարչության և կիրառական արվեստի (խեցեգործություն, կավագործություն, քանդակագործություն) և Ինֆորմատիկայի ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար մրցույթ

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» և  «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող և/կամ կալանավորված անձանց հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ Նկարչության և կիրառական արվեստի (խեցեգործություն, կավագործություն, քանդակագործություն) և Ինֆորմատիկայի ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար:

Ավելին …