13․03․2023թ․

    ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակում 2023 թվականի մարտի 7-ից ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայությունում մեկնարկել է 2023 թվականի «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագիրը:
Ծրագրում ներառված են՝ «Կահույքաշինության հիմունքներ», «Կարի հիմունքներ», «Վարսավիրական հմտություններ», «Կոսմետոլոգիական հմտություններ», «Օտար լեզու/անգլերեն/», «Համակարգչային հմտություններ» դասընթացներին ներգրավված են Պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված թվով 30 պրոբացիայի շահառու:
Պրոբացիայի շահառուների վերասոցիալականացմանն ուղղված նշված կրթական ծրագիրն իրականացվելու է 5 ամիս տևողությամբ։
հղման աղբյուրը՝ այստեղ