«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Իրավախախտում կատարած անձանց 2019 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրի շրջանակում 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ին և 25-ին «Արմավիր» և «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկներում գտվող շուրջ 167 կալանավորված և /կամ դատապարտված անձինք ստացել են հավաստագրեր և վկայագրեր: ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության կողմից անչափահաս կալանավորված և /կամ դատապարտված անձանց նվիրեցին նաև գեղարվեստական գրականություն:

«Իրավախախտում կատարած անձանց 2019 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրի շրջանակում կալանավորված և /կամ դատապարտված անձինք ուսումնասիրել են բիզնես գրագիտություն, հայոց լեզու և գրականություն, անգլերեն, համակարգչային հմտություններ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ (վիտրաժ, գծանկար, բատիկա, մանրանկարչություն զարդակիրառական արվեստ, խեցեգործույուն) առարկաները:

ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում վերասոցիալականացման ծրգրերը կրում են շարունակակական բնույթ, որոնց նպատակն է կրթության միջոցով փոխել անազատության մեջ հայտնված անձանց վարքը, արժեհամակարգը, մտածողությունը և հասարակական նորմերի ընդունումը: