Գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն

   

         «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվող «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագիրը Հայաստանում միակն է, որն ուղղված է դատապարտյալների համար գեղագիտական և կրթական դասընթացների իրականացմանը: Կազմակերպությունը քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակական կրթություն ապահովող միակ կառույցն է:

Հաշվի առնելով միջազգային փորձը և դատապարտյալների զբաղվածության ապահովման անհրաժեշտությունը՝ սույն ծրագրի շրջանակում դատապարտյալների  համար իրականացվում են հետևյալ դասընթացները՝

  • « Դեկորատիվ կիրառական արվեստ /խեցեգործություն, գծանկար, վիտրաժ, կոլաժ, գծագրություն/
  • «Օտար լեզու/անգլերեն/»
  • «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ»
  • « Համակարգչային հմտություններ»
  • «Կարի հմտություններ»
  • «Վարսահարդարման հմտություններ»
  • «Ընտանեկան բռնության կանխարգելում/հույզերի  կառավարում/»
  • «Կահույքաշինության հիմունքներ»
  • «Դիմահարդարում»
  • «Էթիկա և հաղորդակցություն»

    Միաժամանակ այս կրթության շնորհիվ ապահովվում է դատապարտյալների զբաղվածությունը, ինչի արդյունքում մասնակիցները ձեռք են բերում նաև մասնագիտական հմտություններ, որոնք նպաստում են հասարակության մեջ ինտերգրմանը և ազատության մեջ գտնվելուց հետո աշխատանք ձեռք բերելուն:

Յուրաքանչյուր տարի Կենտրոնը՝ ՀՀ արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթության դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ծրագրով իրականացնում է մոտ 120 կալանավորված և/կամ դատապարտված անձանց դասընթաց: