Author Archive admin

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքների մասին

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 72-րդ կետը, մրցույթի հարցազրույցի փուլ անցած մասնակից Ձոնիկ Մարգարյանը հաղթահարել է մրցույթի հարցազրույցի փուլը՝ թիրախային 72 միավորից հավաքելով 71 միավոր և ճանաչվել հաղթող:

Ավելին …

Տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլն անցած մասնակցի վերաբերյալ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 47-րդ կետը, հրապարակվում է «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլն անցած մասնակցի վերաբերյալ ցուցակը.

Ավելին …

Հայտարարություն` Արդարադատության նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է դիմելու «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի մրցութային հանձնաժողովում ընդգրկվելու նպատակով

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 17-րդ կետը՝ արդարադատության նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է դիմելու «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված  մրցույթի մրցութային հանձնաժողովում ընդգրկվելու նպատակով:

Ավելին …

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմա-կեր¬պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

  • Տնօրենը`

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակեր­պության (այսուհետ՝ Կենտրոն) կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է Կենտրոնի գործունեությունը, և կրում է պատասխանատվություն օրենքների, Կենտրոնի կանոնադրության, հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի որոշումների, կնքված պայմանագրերի և իրավական այլ ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար,

Ավելին …

Աշխատանքի թափուր հաստիքի հայտարարություն

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի և ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  միջև կնքված     «ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության շահառուների մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի կազմակերպման նպատակով սարքավորումների և միջոցների ձեռքբերում» դրամաշնորհային պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող, «Կոսմետոլոգիական հմտություններ» և «Կահույքաշինության հիմունքներ» դասավանդող մասնագետների հաստիքի թափուր տեղի համար:

Ավելին …

Ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի հայտարարություն

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող դատապարտյալների հանրակրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ «Հայոց լեզու», «Գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Հասարակագիտություն», «Ռուսաց լեզու», «Անգլերեն», «Մաթեմատիկա», «Աշխարհագրություն» «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Ինֆորմատիկա», «Խեցեգործություն» առարկաների ուսուցչի հաստիքի թափուր տեղի համար:

Ավելին …

Ծանուցում սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ հավակնորդների հետ պայմանագիր կնքելու մասին

04.07.2022

Հարգելի Հավակնորդներ,

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ հիմք ընդունելով Ձեր կողմից Կազմակերպություն ներկայացված ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 106-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված կարգին (այսուհետ՝ ուսուցման կարգ) համապատասխան՝ սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթացի ընդունելության դիմումները, առաջարկում է Ձեզ ուսուցման կարգի 13-րդ և 13.1-րդ կետերին համապատասխան Կազմակերպությանը վճարել (վճարման անդորրագիրը ներկայացնելով Կազմակերպություն) ուսուցման դասընթացի հայտարարված արժեքի հիսուն տոկոսը՝ 87500 (ութսունյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ և Կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքել ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ: Խնդրում ենք վճարում կատարելիս, որպես նպատակ նշել Ձեր՝ «անուն, հայրանուն և ազգանունը և ուսուցման դասընթացի վճար բառերը»:

Ավելին …

Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթացի մեկնարկ

2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ընդունված և 2020 թվականի ապրիլի 15-ին ուժի մեջ մտած «Սնանկության մասին» օրենքում կատարված լրացումներով որպես սնանկության գործով կառավարիչ որակավորվել ցանկացող անձանց ներկայացվող պահանջների շարքում ավելացվել է նաև Արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով համապատասխան ուսուցում անցած լինելու պահանջը:

Ավելին …

ԱՊՐԻԼԻ 18-ԻՆ ՄԵԿՆԱՐԿԵՑԻՆ ՀՀ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՏՈՒԿ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

2022 թվականի ապրիլի 18-ից «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ուսումնական կենտրոնում մեկնարկվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հանրային ծառայողների հատուկ ուսուցման դասընթացները:

Ավելին …

Մեկնարկել է «Իրավախախտում կատարած անձանց 2022 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագիրը

2022 թվականի փետրվարի 21-ին մեկնարկեց «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող ՀՀ արդարադատության նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 14-ի N77-Ա հրամանով հաստատված` «Իրավախախտում կատարած անձանց 2022 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր), որն իրականացվում է ՀՀ ԱՆ «Արմավիր», «Աբովյան», «Սևան», «Նուբարաշեն», «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում և Պրոբացիայի ծառայությունում: Ծրագրի շրջանակում իրականացվում են «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ», «Էթիկա և հաղորդակցություն», «Օտար լեզու /ռուսերեն, անգլերեն/», «Համակարգչային հմտություններ», «Հայոց լեզվի  և խոսքի մշակույթի հիմունքներ», «Վարսավիրական հմտություններ», «Ընտանեկան բռնության կանխարգելում/հույզերի  կառավարում/» դասընթացները: ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» և «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկներում նախատեսվում է իրականացնել նաև արհեստագործական ուսումնառության ծրագրեր՝ «Դերձակի հմտություններ» և  «Կահույքաշինություն»: Ծրագիրը կիրականացվի մինչ 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը:

Ավելին …