Աշոտ Հայրապետյան

Տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ

Ծնվել է 1973 թվականի ապրիլի 29-ին:

 

Աշխատանքային գործունեություն

2017 թվականի հունվարից «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն, որն իրավահաջորդն է «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության:

2004թ. հոկտեմբերից «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն:

2000-2004թթ. Հայաստանի գյուղատնտեսական ակադեմիայի «Իրավաբանության հիմունքների և արտադրության կառավարման» ամբիոնի դասախոս:

1995-2000թթ. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ներման, քաղաքացիության, պարգևների և կոչումների վարչության առաջատար մասնագետ:

 

Կրթություն

1998-2000թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, մագիստրատուրա, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, միջազգայնագետ:

1989-1994թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ:

 

Գիտական կոչումներ

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

 

Գիտական, ուսումնական և գիտապրակտիկ հրապարակումների ցուցակ՝

 1. «ՀՀ քաղաքացիության մասին» նոր օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը, «Արդարադատություն» գիտական ​​ամսագիր 2010 թ., Երևան, N 2 , հունիս, էջ 8-16:
 1. «Երկքաղաքացիության հարցերի միջազգային իրավական կարգավորումը», «Արդարադատություն» գիտական ​​ամսագիր 2008 թ., Երևան, N 2 , օգոստոս, էջ 12-21:
 1. «Բիպատրիդների միջազգային դատական պաշտպանության հարցը», «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական ​​հանդես, Երևան, N9 , սեպտեմբեր , 2006թ. էջ- 6-8:
 1. «Երկքաղաքացիության դիվանագիտական ​​եւ հյուպատոսական պաշտպանությունը», «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական ​​հանդես, Երևան, N8, օգոստոս , , 2006թ. էջ 5-6:
 1. «Երկքաղաքացիության հարցերը միջազգային իրավունքում», «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական ​​հանդես, Երևան, N18-20, հոկտեմբեր-նոյեմբեր , 2004թ. էջ 7-8:
 1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքի և քաղաքացիության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի փոխկապակցությունը 1997 թ.», «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական ​​հանդես, ,Երևան, N15-17,սեպտեմբեր- հոկտեմբեր, 2004թ. էջ 14-16:
 1. «Քաղաքացիության ինստիտուտի ձևավորում ու զարգացումը Հայաստանում», «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական ​​հանդես,., Երևան, N16 ,օգոստոս, 2003թ. էջ 21-23:
 1. «Քաղաքացիության ինստիտուտի ձևավորում ու զարգացումը Հայաստանում», «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական ​​հանդես, Երևան, N17-18 ,սեպտեմբեր, 2003թ. էջ 10-13:
 1. «Քաղաքացիություն.պատմություն և արդիականություն», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2012թ.262 էջ:
 1. “Управление миграцией в Республике Армения” Системы власти и права автотонных народов Кавказа, Российской Империи, советов (18-20вв)
  Материалы 6-ой международной научно-практической конференции , г. Налчик , 18-21, мая 2016г., ст.460-472
 2. «Միգրանտների իրավական կարգավիճակը՝ նրանց քաղաքացիական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանությունը ՀՀ-ում», «Արդարադատություն» գիտական ​​ամսագիր 2016 թ., Երևան, N 33 , սեպտեմբեր, էջ 14-22:
 1. «ՀՀ միգրացիայի սահմանադրաիրավական կարգավորումը անցյալ-ներկա-ապագա եռամիասնության համատեքստում», «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, Երևան, 2012թ. , 210էջ
 1. «Միգրանտների իրավական կարգավիճակը՝ նրանց քաղաքացիական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավուների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» «Արդարադատություն» գիտական ​​ամսագիր 2016 թ., Երևան, N 34 , սեպտեմբեր, էջ 14-22:
 1. «Միգրացիոն իրավունքը միջազգային իրավական դոկտրինայում և պրակտիկայում» ,»Արդարադատություն» գիտական ամսագիր N35, Երևան , էջ 23-29:
 1. «Հայաստան վերդարձած անձանց լրաինտեգրման հիմնահարցերը» , «Արդարադատություն» գիտական ամսագիր N36, Երևան , էջ 10-18:
 1. «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն պետական ծառայության վարչաիրավական կարգավիճակը», «Արդարադատություն» գիտական ամսագիր N37, Երևան , էջ 18-23:
 1. «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիան սահմանադրական և միջազգային իրավական համակարգերի արդիականացման պայմաններում», «Արդարադատություն» գիտական ամսագիր N38, Երևան , էջ 13-20:
 2. «Հայաստանի Հանրապետությունում ինտելեկտուալ միգրացիան և դրա կառավարման սահմանադրաիրավական ասպեկտները»,»Արդարադատություն» գիտական ամսագիր N39, Երևան , էջ 8-16:
 1. «Քաղաքացիություն և երկքաղաքացիություն» տեսություն և պրակտիկա. Մենագրություն «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, Երևան, 2012թ. , 210էջ:
 1. «Քաղաքացիություն» ուսումնական ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2012թ. , 262էջ:

 

Այլ տեղեկություններ 

Օտար լեզուների իմացություն (անգլերեն, ռուսերեն):

Զինապարտ` պահեստի լեյտենանտ:

 

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր և մեկ որդի: