Արդարադատության նախարարի հրամանով՝ մեկնարկել են Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գործառույթների արդյունավետ իրականացմանն ուղղված հատուկ մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների զարգացման նպատակով հարկադիր կատարողների 2024 թվականի վերապատրաստումները։
Դրանք կլինեն շարունակական։