Նոյեմբերի 17-ին ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» և  «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկներում  «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և նշյալ հաստատությունների նախաձեռնությամբ դատապարտյալների համար կազմակերպվեցին և անցկացվեցին կինոդիտումներ, որոնց ընտրությանը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև դատապարտյալները:

Քրեակատարողական հիմնարկներում կինոդիտումները ժամանակի ընթացքում պարբերական բնույթ են  կրելու՝ դառնալով նրանց առօրյաի մաս:

Նման միջոցառումները էապես փոխում են դատապարտյալների վերաբերմունքը հոգևոր-բարոյական արժեքներին, նպաստում կյանքի ու ապագայի հանդեպ նրանց լավատեսության ձևավորմանը, առավել դինամիկ վերասոցիալականացման ընթացքին: