Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում է դատապարտյալի իրավունքները, ազատություններն ու օրինական շահերը պատիժը կատարելու ընթացքում, ապահովում է դատապարտյալի նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի միջոցների օրինականությունը։

Շարունակվում են այցելությունները քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ իրականացվում է «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում» ծրագիրը: Մաս 1-«Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ:

Մանրամասն այստեղ