Ծանուցում սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ հավակնորդների հետ պայմանագիր կնքելու մասին

Ծանուցում սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ հավակնորդների հետ պայմանագիր կնքելու մասին

Հարգելի Հավակնորդներ,

«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ հիմք ընդունելով Ձեր կողմից Կազմակերպություն ներկայացված ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 106-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված կարգին (այսուհետ՝ ուսուցման կարգ) համապատասխան՝ սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման դասընթացի ընդունելության դիմումները, առաջարկում է Ձեզ ուսուցման կարգի 13-րդ և 13.1-րդ կետերին համապատասխան Կազմակերպությանը վճարել (վճարման անդորրագիրը ներկայացնելով Կազմակերպություն) ուսուցման դասընթացի հայտարարված արժեքի հիսուն տոկոսը և Կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքել ուսուցման դասընթաց անցնելու կապակցությամբ: Խնդրում ենք վճարում կատարելիս, որպես նպատակ նշել Ձեր՝ «անուն, հայրանուն և ազգանունը և ուսուցման դասընթացի վճար բառերը»:

Վերոնշյալ վճարումը կատարվում է Ձեր էլ. փոստին ուղարկված պայմանագրում նշված Կազմակերպության հաշվեհամարին:

Կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքումն ու վերոնշյալ վճարումը պետք է իրականացվի մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 09:00-ից մինչև ժամը 18:00-ն (ընդմիջում՝ 13:00-ից մինչև 14:00-ն), Կազմակերպության վարչական շենք՝ ք. Երևան, Մ. Խորենացու 162ա հասցեով:

Խնդրում ենք ուսուցման դասընթաց անցնելու ցանկություն ունեցող Հավակնորդներին վերոնշյալ ժամկետում Կազմակերպություն ներկայացնել ուսուցման դասընթացի հայտարարված արժեքի հիսուն տոկոսի չափով վճարում կատարելու փաստը հավաստող անդորագիրը (կտրոնը) և Հավակնորդի կողմից սույն հայտարարությանը կից ներկայացված պայմանագրի 2 օրինակը՝ իր կողմից լրացված և ստորագրված (Կամ կարող եք պայմանագիրը կնքել Կազմակերպությունում):

Ուշադրություն՝ Հավակնորդների հետ պայմանագիր կնքելու (ներառյալ վերոնշյալ վճարումը կատարելու) վերջնաժամկետն է՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ:

Հարցերի դեպքում հավակնորդները կարող են զանգահարել Կազմակերպություն, հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 010-574406, 010-574453 և 010-557660:

About the author

admin administrator