Նորություններ

Մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացման նպատակով մեկնարկել են քրեակատարողական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները

  Փետրվարի 20-ից ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքում գտնվող ուսումնական կենտրոնում մեկնարկել են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրամանով հաստատված 2023 թվականի վերապատրաստման դասընթացները:
Մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացման նպատակով դասընթացներին նախատեսվում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 550 քրեակատարողական ծառայողի (բոլոր խմբերի) վերապատրաստում: Դասավանդվող տեսական և գործնական պարապմունքները վերջիններիս մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացման նպատակով են:     Ծառայողները կուսումնասիրեն հետևյալ թեմաները՝ «Քրեակատարողական հիմնարկներում մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային չափանիշները», «Խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի դեմ պայքարի միջազգային չափանիշները», «Քրեակատարողական հիմնարկներում արդյունավետ հաղորդակցման և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ», «Սթրեսի և ժամանակի կառավարման հմտություններ», «Քրեակատարողական համակարգում իրավախախտ անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները», «Մարդու թրաֆիքինգի կանխարգելում», «Քրեակատարողական հիմնարկներում քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի առանձնահատկությունները», «Կանանց, 65 տարին լրացած /ծեր/ անձանց, հաշմանդամություն ունեցող և այլ անձանց հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները», «Դատապարտյալների վերասոցիալականացման գործընթացի կազմակերպումը», «Դատապարտյալների կարիքների և ռիսկերի գնահատման հմտություններ» և այլն:
աղբյուրն՝  այստեղ
24.02.2023թ.

ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենը և աշխատակիցները մասնակցել են «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» թեմայով կոնֆերանսին

                                                                                                             21.02.2023թ.
       2023թ. փետրվարի 14-ին ՀՀ արդարադատության նախարարության « Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կենտրոն) տնօրեն Ձոնիկ Մարգարյանը մասնակցել է «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» թեմայով կոնֆերանսին:
  Կոնֆերանսի ընթացքում Կենտրոնի տնօրենը ներկայացրել է քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվող հանրակրթության և ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը:
  Իր խոսքի սկզբում Ձոնիկ Մարգարյանը նշել է, որ նմանօրինակ հանդիպումները շատ կարևոր են, քանի որ դրանք պետական կառույցների գործունեության հաշվետվությունն են քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին։
 Կենտրոնը 2022 թվականից իրականացնում է 19 տարեկանից բարձր դատապարտյալների հանրակրթությունը։ Դա քրեակատարողական նոր օրենսգրքի փոփոխություններից է, որի տրամաբանությունը միտված է ազատազրկված անձանց սոցիալական վերաինտեգրմանը։
  Մանրամասներն այստեղ:
 

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում կներդրվի գնահատման և մոնիթորինգի համակարգ

 

20.02.2023թ.

 

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Կենտրոն) կողմից իրականացվող ծրագրերի որակը և արդյունավետությունը բարձրացնելու, հնարավոր ռիսկերը խելամիտ կառավարելու նպատակով՝ խնդիր է դրվել ստեղծել մոնիթորինգի և գնահատման միասնական համակարգ:  Համակարգը հնարավորություն կընձեռի մշտադիտարկել իրականացվող ծրագրերի ընթացքը, վեր հանել առկա խնդիրները,  գնահատել միջանկյալ  ու վերջնական արդյունքները:

Այդ նպատակով, սույն թվականի փետրվարի 17-ին, Կենտրոնի վերականգնողական ծրագրերի և հանրակրթության բաժնի մասնագետների համար կազմակերպվել էր   ուսուցում, որը վարում էր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Գառնիկ Նալբանդյանը:

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները ստացան մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներ, ցուցանիշների հավաքագրման ու վերլուծության, ծրագրերի ու մատուցվող ծառայությունների օբյեկտիվ գնահատման հմտություններ: 

Մեկնարկել են քրեակատարողական ծառայության հանրային ծառայողների 2023 թվականի հատուկ ուսուցման դասընթացները

16.02.2023թ.

Հատուկ ուսուցման դասընթացներն իրականացվում են ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքում գտնվող ուսումնական կենտրոնում։

Ծառայողներն անցնելու են տեսական և գործնական դասընթացներ,  այն է՝  քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներ, արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում, քրեակատարողական հիմնարկներում զանգվածային անկարգությունների և այլ արտակարգ դեպքերի ժամանակ ծառայողական առաջադրանքների իրականացման  տեխնիկական հմտություններ, հրազենի գործադրման կարգը, պայմանները և վարժաձևերը և այլն:

Կայացել է «Քրեական արդարադատության համակարգում COVID-19 համավարակին հակազդում. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով կոնֆերանսը

02.02.2023

 

Սույն թվականի հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  տնօրեն  Ձոնիկ Մարգարյանը    մասնակցել է  «Քրեական արդարադատության համակարգում COVID-19 համավարակին հակազդում. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով կոնֆերանսին:

Հավելենք, որ համավարակի պայմաններում ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ  պատիժ  կրող  անձանց կրթություն ստանալու իրավունքը իրացվել է՝ այն իրականացնելով  հեռավար ուսուցմամբ:

 

Հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ միջոցառումներ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում

30.01.2023թ.

Հունվարի 30-ին Հայոց բանակի օրվա միջոցառումներ են կազմակերպվել ՀՀ ԱՆ «Սևան» և «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկներում։
«Սևան» քրեակատարողական հիմնարկում միջոցառումը կազմակերպվել է ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթական ծրագրերի իրականացում՝ առանց տարիքային սահմանափակման» ծրագրի շրջանակներում, «Հայոց պատմություն» առարկայից: Միջոցառումը տեղի է ունեցել հիմնարկի սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի օժանդակությամբ և ՔԿՀ-ում գործող մշակութային ինքնագործ միավորման խմբի անդամ դատապարտյալների մասնակցությամբ:
Պատմության ուսուցիչ Կամո Առաքելյանը ներկայացրել է հայկական բանակի ստեղծման պատմական իրողությունը, ստեղծման անհրաժեշտության նախադրյալները։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել է նաև օրվա խորհրդին նվիրված փաստավավերագրական ֆիլմ, այնուհետև տեղի է ունեցել զրույց-քննարկում ֆիլմում առկա հայրենասիրական գաղափարների վերաբերյալ:
ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկում ևս կազմակերպվել է տոնական միջոցառում հիմնարկի սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի ու «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ։ Պատմության ուսուցիչ Արմեն Սարգսյանը փաստագրական ֆիլմերի միջոցով և դասախոսությամբ ներկայացրել է բանակի ստեղծման պատմությունը։ Միջոցառմանը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ազատազրկված անձինք՝ հիշատակելով բանակի կայացման հիմքում կանգնած անձանց, արցախյան պատերազմների մասնակիցներին՝ մեջբերելով նրանց հիշարժան խոսքերն ու կյանքի կարևոր իրադարձությունները։

Վերապատրաստման դասընթացներ. «Բառնահուս» մոդելի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում

01.02.2023թ.

Հունվարի 23-31-ը տեղի է ունեցել  «Հանցագործություններից տուժած երեխաների և հանցագործությունների մանկահասակ վկաների հետ հարցազրույցների վարումը և միջգերատեսչական համագործակցությունը Բառնահուսի մոդելի համաձայն» թեմայով ուսուցանողների ուսուցումը , իսկ ամսի 26-ից  մեկնարկել է ՝ «Հանցագործություններից տուժած երեխաների և հանցագործությունների մանկահասակ վկաների հետ հարցազրույցների վարումը  և միջգերատեսչական համագործակցությունը Բառնահուսի մոդելի համաձայն» թեմայով աշխատաժողովը:

Դասընթացների մեկնարկին ներկա են եղել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ձոնիկ Մարգարյանը, ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ  Արսեն Այվազյանը, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հայաստանյան ներկայացուցիչ՝ Սիլվիա Մեստրոնին,  այլ պաշտոնատար անձինք:

Միջազգային փորձագետի օգնությամբ վերապատրաստում են անցել՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչական և մարզային քննչական վարչությունների քննիչները, ՀՀ դատախազության Երևան քաղաքի վարչական և մարզային դատախազները, հոգեբանները, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի սոցիալական աշխատողները, Հայ օգնության ֆոնդի Երեխաների պաշտպանության կենտրոնի ներկայացուցիչներ:

Վերապատրաստման նպատակն էր՝  «Բառնահուս» մոդելի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ տուժող երեխաների հետ արդարադատության գործընթացում աշխատելու համար, որը հնարավորինս տուժած երեխային կպաշտպանի երկրորդային զոհացումից:

Մասնագետների որակավորումը կազմակերպել էր Հայաստանի Հանրապետության  արդարադատության նախարարությունը, ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը և միջազգային գործընկերներ՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հետ համագործակցությամբ՝ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հաշվետու հաստատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում:

 

2023 թվականի տարեսկզբից կրթական ծրագրին մասնակցող դատապարտյալները ստացել են վկայագրեր և հավաստագրեր

 «Իրվական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  կողմից իրականացվող   «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրի շրջանակում կազմակերպված դասերին մասնակցության համար  Հայստանի Հանրապետության  արդարադատության նախարարության  «Աբովյան», «Արմավիր», «Նուբարաշեն», «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող  50 դատապարտյալ 2023 թվականի տարեսկզբից մինչև հունվարի 24 տեևած ժամանակահատվածում ստացել են հավաստագրեր  և 2 դատապարտյալ  ստացել է վկայագիր՝  2022 թվականի ընթացքում դասընթացներին մասնակցելու համար :

Վերոնշյալ  ՀՀ Ան քրեակատարողական հիմնարկներում  սույն Ծրագիրը  մեկնարկել է  2022 թ.-ի փետրվարի 23-ին   և ավարտվել դեկտեմբերի 23-ին: Ընդհանուր առմամբ,  նախորդ տարվա ընթացքում դասընթացներին մասնակցած  111 դատապարտյալ ստացել են հավաստագրեր, 11-ը` վկյագիր:

Հավելենք, որ  «Իրավախախտում կատարած  անձանց 2022 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրում ներառվել  և իրականացվել է 7 դասընթաց՝  «Օտար լեզու /անգլերեն,ռուսերեն/», «Համակարգչային հմտություններ», «Ընտանեկան բռնության կանխարգելում/հույզերի կառավարում/», «Էթիկա և հաղորդակցություն», «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ»,«Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ», «Արհեստագործական հմտություններ / վարսավիրական հմտություններ, կարի հիմունքներ, կահույքաշինության հիմունքներ/» :

«Իրավախախտում կատարած  անձանց 2022 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրի (մոդուլ)  դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ցանկերը հաստատվել են  Հայստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի N 77-Ա հրամանով:   Ընդհանուր դասավանդված ժամերի քանակը կազմել է 4320 ակադեմիական ժամ, խմբերի քանակը եղել են 18-ը:

 

25.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

Մեկնարկել են անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողություններին ներգրավվող հոգեբանների որակավորման ստուգման դասընթացները

Այսօր մեկնարկել են  անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողություններին ներգրավվող հոգեբանների որակավորման ստուգման դասընթացները:

Հոգեբանների որակավորման դասընթացների առաջին օրվա բացմանը ներկա են եղել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ Լևոն Բալյանը և ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ձոնիկ Մարգարյանը:

Դասընթացները կազմակերպվել են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և միջազգային գործընկերներ՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հետ համագործակցության շրջանակներում:

Հունվարի 23-ից փետրվարի 4-ը տևող 12-օրյա  տեսական մասից անմիջապես հետո կլինի  նաև  գործնականը,  որը  կիրականացվի  ՀՀ  քննաչական  կոմիտեի  քաղաքային  և մարզային  ստորաբաժանումներում՝  ըստ մասնակիցների բնակության վայրի:

Մասնագետները, վերապատրաստումն անցնելուց հետո,  կանցնեն որակավորման փուլ: Արդյունքում, արդեն որակավորված հոգեբանները  ՀՀ արդարադատության նախարարի կողմից կստանան  վկայականներ  և  նախարարության կողմից կհաշվառվեն:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 23.01.2023թ.

2022 թվականի հաշվետվություն

2022 թվականին ՀՀ արդարադատության նախարարության « Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները, ներդրվել և իրականացվել են նոր ծրագրեր՝
Քրեակատարողական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների ծրագրում նոր՝ մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների զարգացման համար թեմաներ են դասավանդվել ծառայողներին:
Գործնական պարապմունքների ծրագրով ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության քրեակատարողական հիմնարկների թվով 1665 քրեակատարողական ծառայողի հատուկ ուսուցում, 35 հարկադիր կատարողի հատուկ ուսուցում, 60 դատավորի, 38 դատախազի և 189 դատական կարգադրիչի համար իրականացվել է հատուկ ուսուցում:
2022 թվականին Կենտրոնը կազմակերպել է Նոտարի թեկնածուների ուսուցում և սնանկության գործով կառավարչի որակավորման հավակնորդների ուսուցման դասընթացներ, վերջինս կազմակերպվում է արդեն 2 -րդ տարին :
«Իրավախախտում կատարած անձանց 2022 թվականի գեղագիտական դաստիարակություն և կրթություն» ծրագրի շրջանակում ներդրվեցին մասնագիտական արհեստագործական դասընթացները՝ «Կարի հիմունքներ», «Կահույքաշինության հիմունքներ» և «Դիմահարդարում», որոնք բացի ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներից դասավանդվում են նաև պրոբացիայի շահառուների համար նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզում 2022 թվականին բացված «Մասնագիտական վերապատրաստման» կենտրոնում:
2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Կենտրոնը սկսեց իրականացնել «Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթական ծրագրերի իրականացում՝ առանց տարիքային սահմանափակման» հանրակրթական ծրագրը :
Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Արմավիր», «Նուբարաշեն», «Արթիկ», «Աբովյան», «Սևան» և «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող 81՝ 19-ը և ավելի տարեկան դատապարտյալների համար և իրացնում իրենց կրթության իրավունքը:
Ծրագրի իրականացման մեկ կիսամյակի ընթացքում, տարբեր առարկաներից իրականացվել են կրթամշակութային, գիտահանրամատչելի միջոցառումներ, որոնք էապես փոխել են դատապարտյալների վերաբերմունքը հոգևոր և բարոյական արժեքների նկատմամբ, նպաստել կյանքի ու ապագայի հանդեպ նրանց լավատեսության ձևավորմանը և վերասոցիալականացման առավել դինամիկ ընթացքին:
2022 թվականի ընթացքում տեղի է ունեցել թվով 3 Անչափահասների արդարադատության խորհրդի նիստ: Նշենք, որ Խորհրդի գործունեության կազմակերպչական-տեխնիկական աշխատանքների շարունակական ապահովումը և քարտուղարությունն իրականացնում է ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը:
Կայացած նիստերի քննարկումների արդյունքում՝ 2023 թվականին պիլոտավորված տարբերակով ներդրվելու է վկա և տուժող երեխաների մասնակցությամբ քննչական և այլ գործողությունների «Մեկ պատուհան» սկզբունքով Բարնհաուսի մոդելը, որի շրջանակում վկա և տուժող երեխաների համար կապահովվի արդարադատության մատչելիությունը:
2022 թվականի ընթացքում Կենտրոնի կողմից հրատարակվել է «Արդարադատություն» գիտական հանդեսի 2 հերթական համար: Տարվա ընթացքում հանդեսում հրապարակվել են շուրջ 16 գիտական հոդվածներ:
2022 թվականի Կենտրոնի գործունեության ամբողջական հաշվետվությունը այստեղ՝ հղում

30.12.2022թ.