«Պրոբացիայի ծառայություն» ծրագիր

2017թվականի նոյեմբերի 13-ից մեկնարկել է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները: Իրականացվել է 25 մասնակցի վերապատրաստում:

Մեկ խումբ՝ 72 ակադեմիկան ժամ:

Ծրագիր