Պատիժը կրած դատապարտյալների սոցիալական վերաինտեգրում,  որի շրջանակում իրականացվում է պատժից ազատված անձանց սոցիալական վերաինտեգրման աշխատանքներ այլ կառույցների հետ,  այդ թվում՝

  • զբաղվածության ապահովում,
  • կրթության և աշխատանքի ոլորտի խնդիրների հաղթահարում,
  • խորհրդատվություններ,
  • համապատասխան կառույցներին ուղղորդումներ/աշխատանքի և փաստաթղթերի ձեռքբերման  հարցում աջակցություն/,
  • սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություն, ինչպես դատապարտյալներին, այնպես էլ ընտանքի անդամներին: