Սույն թվականի փետրվարի 22-ից մինչև ապրիլի 09-ը (ներառյալ) Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում իրականացվել է` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 18-ի «Սնանկության գործով կառավարչի որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար հավակնորդների ուսուցման 2020 թվականի ծրագրիը հաստատելու մասին» N 320- Ա հրամանով հաստատված ուսուցման դասընթացի ծրագրիը:

Դասընթացի ավարտին 36 հավակնորդ ստացել է ծրագրի մասնակցության վկայագիր: