«Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող 19-ը և ավել  տարիք ունեցող դատապարտյալների հանրակրթություն» ծրագրով (այսուհետ՝ Ծրագիր),  ՀՀ  արդարադատության նախարարության  «Արթիկ»  քրեակատարողական հիմնարկում դասավանդելու նպատակով  ուսուցչի  թափուր տեղի հաստիքի համար սեպտեմբերի  23-ին տեղի է ունեցել  մրցույթ :  Ըստ հաստատված  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի կողմից  կարգի՝  մրցույթը կայացել է երկու փուլով` թեստավորման և հարցազրույցի:

Տեղեկացնենք նաև, որ  2022 թվականից Ծրագիրն իրականացվում է  նաև  ՀՀ  ԱՆ «Աբովյան», «Արմավիր», «Նուբարաշեն», «Սևան», «Վանաձոր»  քրեակատարողական հիմնարկներում: