Համաձայն` ՀՀ ԱՆ նախարարի N 211-Ա հրամանի, սույն թվականի հունիսի 7-ից մեկնարկել է նոտարի թեկնածուների նոտարական գործունեության իրականացման հմտությունների ուսուցման դասընթացը:

Դասընթացն իրականացվում է «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից` Zoom էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: