03.04.2023թ.

ՀՀ Արդարադատության նախարարության  «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ում  մարտի 20-ից 29-ը  անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մասնակցությամբ քննչական գործողություններին ներգրավվող  որակավորված և 2023 թվականին  որակավորման դասընթացներն անցած հոգեբանների համար վերապատրաստման  դասընթացներ իրականացվեցին:

Հնգօրյա դասընթացների ընթացքում հոգեբանները ունկնդրեցին հետևյալ բովանդակությամբ և թեմաներով դասընթացներ՝  երեխաների նկատմամբ կատարվող բռնությունների տեսակները  (ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական) և դրանց հետևանքները, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց և երեխաների հոգեվնասվածքի առանձնահատկությունները, անչափահասի, անգործունակի կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց պաթոհոգեբանական առանձնահատկությունները, գենդերազգայուն մոտեցմամբ հարցաքննության կազմակերպումը և երկրորդային զոհայնացման կանխարգելումը:

Վերապատրաստման ընթացքում փորձագետ իրավաբանների և հոգեբանների կողմից ներկայացվեցին անչափահասների, անգործունակի, հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց հարցաքննության տեխնիկաներ և հոգեբանական մոտեցումների կարևոր առանձնահատկություններ։

Նշենք, որ դասընթացները կազմակերպվել են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և միջազգային գործընկերներ՝ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հետ համագործակցությամբ՝ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հաշվետու հաստատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում։