«Երեխաների իրավունքների վրա հիմնված մոտեցմամբ ընտանիքում բռնության դեպքերի կանխարգելման և արձագանքման նպատակով» ծրագրի շրջանակում ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավասության ներքո գործաող «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնը» Երևանում Բրիտանական դեսպանատան աջակցությամբ կազմակերպեց մի շարք դասընթացներ` սոցիալական աշխատողների, արդարադատության ոլորտի և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար: Նպատան էր բարելավել միջգերատեսչական համագործակցությունը ՝ ի պատասխան երեխաների առևանգման դեպքերի, ինչպես նաև նպաստել ԶԼՄ-ների կարողությունների կայացմանը ՝ երեխաների նկատմամբ ընտանեկան բռնության դեպքերը զգայուն կերպով լուսաբանման նպատակով՝ հիմք ընդունելով 2018 թվականին Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ մշակված հաղորդակցման ռազմավարությունը:

Ծրագրի վերաբերյալ Բրիտանական դեսպանատունը ներկայացրել է իր հրապարակումը, որտեղ մասնավորապես ասվում է.<<Այս տարի լրանում է ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի 30 ամյակը, Մարդու իրավունքների մասին պայմանագիրը, որը բոլոր երեխաներին և երիտասարդներին (մինչև 17 տարեկան) ապահովում է լիարժեք իրավունքներով:

Երկրները, որոնք կողմ են պայմանագրին, երեխաներին տալիս են մի շարք խոստումներ, որոնք բավարարելու են իրենց հիմնական կարիքները: Մեծ Բրիտանիան վավերացրեց կոնվենցիան 1991 թ., իսկ Հայաստանը դա արեց 1993 թ.-ին: Այդ ժամանակվանից ի վեր մեր կառավարությունները խոստացել են միջոցներ ձեռնարկել երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար:

ՀՀ արդարադատության նախարարության խնդրանքին ի պատասխան՝ Երևանում Բրիտանիայի դեսպանատունը ֆինանսավորում է մի ծրագիր,որն ուղղված է ընտանեկան բռնության կանխարգելման և արձագանքման համար Մարդու իրավունքների գործողությունների ազգային ծրագրի իրագործմանն ուղղված Հայաստանի կարողությունների ամրապնդմանը ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով իրավունքների վրա հիմնված մոտեցմանը:

Ծրագիրը կնպաստի ընտանեկան բռնության և հասարակության հավասարության ավելի լավ պատկերացմանը ` կառուցելով կառավարության և հասարակության կարողությունները` ընտանեկան բռնության դեպքերին պատշաճ կերպով կանխելու և պատշաճ կերպով արձագանքելու ուղղությամբ, ապահովելու լրատվամիջոցների կողմից արդյունավետ լուսաբանում և երեխաների իրավունքների վրա հիմնված մոտեցմամբ իրավաբանների համար ուղեցույցի մշակմանը>>: