Ղեկավար պաշտոններ

Տնօրեն
Ձոնիկ Մարգարյան

010 57-44-60 

[email protected]

 

Տնօրենի իրավական և ուսումնական հարցերով տեղակալ-
գիտական քարտուղար
Գևորգ Պողոսյան

010 57-44-83 

[email protected]

 

Տնօրենի  խորհրդական
Գայանե Հովակիմյան

010 57-44-53 

[email protected]

 

Տնօրենի խորհրդական
Ոսկանյան Աիդա

010 55-76-60 

[email protected]

Տնօրենի  խորհրդական
Արմեն Օհանյան

010 57-44-53 
[email protected]

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման բաժնի պետ`
Աշոտ Գրիգորյան

010 57-44-53 

[email protected]

 

Վերականգնողական ծրագրերի
և հանրակրթության բաժնի պետ`
Հովակիմյան Հասմիկ

010 57-44-53 

[email protected]