Ղեկավար պաշտոններ

Տնօրեն
Ձոնիկ Մարգարյան

010 57-44-60         

[email protected]

 

Տնօրենի իրավական և ուսումնական հարցերով տեղակալ-
գիտական քարտուղար
Մարտին Ալեքսանյան

010 57-44-83                           

[email protected]

 

Տնօրենի կրթական ծրագրերի և միջազգային
համագործակցության գծով խորհրդական
Գայանե Հովակիմյան

010 57-44-53                           

[email protected]

 

Տնօրենի խորհրդական
Ոսկանյան Աիդա

010 55-76-60                           

[email protected]

 

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման բաժնի պետ`
Աշոտ Գրիգորյան

010 57-44-53                           

[email protected]

 

Վերականգնողական ծրագրերի
և հանրակրթության բաժնի պետ`
Հովակիմյան Հասմիկ

010 57-44-53                           

[email protected]