2017թվականի սեպտեմբերի 19-ից մեկնարկել է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները: Իրականացվել է 42 մասնակիցների վերապատրաստում:Մեկ խումբ՝ 72 ակադեմիկան ժամ:

Ծրագիր