glxavor kes

2017 թվականի թվականի սեպտեմբերի 04-ից մեկնարկել է հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուների 2017թ.-ի վերապատրաստման դասընթացները, որոնց դասընթացի ծրագիրը, ժամանակացույը և խմբերի կազմը հաստատված է ՀՀ արդարադատության նախարարի  2017թ.-ի  ապրիլի <<19>>– ի N 192-Ա հրամանով:

Իրականացվել է 37 մասնակիցների վերապատրաստում:Երկու խումբ՝ 60 ակադեմիական ժամ:

Ծրագիր