glxavor kes

2017թվականի հոկտեմբերի 30-ից մեկնարկել է ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գլխավոր և առաջատար խմբի ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները: Դասընթացի ծրագիրը, ժամանակացույցը և խմբի կազմը հաստատվել է ՀՀարդարադատության նախարարի  2017թ.-ի  սեպտեմբերի 15– ի N 492-Ա հրամանով:Իրականացվել է 60 մասնակցի վերապատրաստում:

Մեկ խումբ՝ 72 ակադեմիկան ժամ:

Ծրագիր