glxavor kes

2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ից մեկնարկել է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ծառայողների հատուկ ուսուցման դասընթացները: Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայողների  հատուկ ուսուցման դասընթացի ծրագիրը, ժամանակացույը և խմբերի կազմը հաստատված է ՀՀարդարադատության նախարարի  2017 թվականի օգոստոսի 28-ի N 455-Ա  հրամանով: Իրականացվել է 30 դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայողների  հատուկ ուսուցում ՝ 72 ակադեմիական ժամ:

Ծրագիր