glxavor kes

Գեղագիտական  դաստաիարկություն և կրթության  ծրագրեր

Ծրագիրն իր մեջ ներառում իրավախախտում կատարած անչափահասների, երիտասարդների, կանանց  գեղագիտական դաստիարակություն և ուսուցում:, որի շրջանակում իրականացվում են հետևյալ դասընացները՝

  1. «Խեցեգործություն, խեցեգործության ներկման և թրծման տեխնոլոգիա»,
  2. «Բրուտագործություն, զարդարվեստ և նկարչություն»,
  3. «Ժամանակակից դեկորատիվ կիրառական արվեստ»,
  4. «Տարրական գրագիտություն»,
  5. «Համակարգչային հմտություններ»,
  6. «Հոգեբանություն»:

Դասընթացներն իրականացվում է անհատական՝ խցային պայմաններում և խմբային տարբերակով:

Կազմակակերպվում են նաև ցուցահանդեսներ, կրթամշակութային միջոցառումներ, կրթամշակութային ցերեկույթներ, Հանրային-լուսավորչական միջոցառումներ դատապարտյալ  անձանց, այնպես  էլ նրանց երեխաների մասնակցությամբ: