«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն)՝ «Աբովյան», քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող և/կամ կալանավորված անձանց մասնագիտական կրթություն իրականացնելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝   Վարսավիրական արհեստ (վարսավիրություն) դասընթացի ուսուցչի  հաստիքի թափուր տեղի համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը ներկայացնում է՝

  1. Գրավոր դիմում,
  2. Անձնագրի պատճեն,
  3. Ինքնակենսագրություն,
  4. Մասնագիտական գիտելիքները և աշխատանքային ունակությունները հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության դեպքում),
  5. Մեկ լուսանկար 3/4 չափի,
  6. Օտարերկրացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ,
  7. Արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

Վարձատրությունը որոշվում է՝ ըստ դասաբաշխման:

Ցանկալի է դիմորդները լինեն ք․ Աբովյանից և հարակից շրջաններից։

Ցանկացողները պետք է դիմեն Կազմակերպության Մ.Խորենացի 162ա հասցեում գտնվող մասնաշենք (Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության հարևանությամբ), կամ ուղարկեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հետևյալ էլ․հասցեին  ՝ [email protected]

Հեռ. 010 57 44 06

Բջջ։ 098 72 01 27, 077 21 72 61

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև մայիսի 10-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 09:00-ից 18:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից։