ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուների 2019 թվականի վերապատրաստման ծրագիրն ու դասընթացների հաճախման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը իրավախախտում կատարած անձանց 2019 թվականի գեղագիտական դաստիարակության և կրթության դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ցանկերը, դասընթացների ժամանակահատվածը ու շահառուների քանակը հաստատելու մասին

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության քրեակատարողական ծառայողների 2019 թվականի վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ծրագրերը՝ ցանկերն ու դասընթացների հաճախման ժամանակացույցերը հաստատելու մասին

ՀՀ արդարադատոթյան նախարարի հրամանը քրեակատարողական ծառայողի վերապատրաստում և
հատուկ ուսուցում անցնելու կարգը հաստատելու մասին