ՀՀ կառավարության որոշումը հարկադիր կատարողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում անցնելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը նոտարական գործունեության իրականացման հմտությունների ուսուցման կարգը հաստատելու մասին