«Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն ունի երկար տարիների վերապատրաստման ոչ ֆորմալ կրթություն իրականացնելու փորձ: Կենտրոնը տարեկան իրականացնում է 550 քրեակատարողական ծառայողի վերապատրաստում:  Վերապատրաստման նպատակը Ծառայողների շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովելն է՝ մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային ունակությունների, կոմպետենցիաների և պատրաստվածության կատարելագործման և բարձրացման միջոցով:

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարոական ծառայության կենտրոնական մարմնի, «Նուբարաշեն», «Վարդաշեն», «Երևան-Կենտրոն», «Դատապարտյալների հիվանդանոց», «Աբովյան», «Սևան», «Վանաձոր», «Արթիկ», «Գորիս», «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկներում տարբեր խմբերի ծառայողները վերապատրաստվում են նախատեսված «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և ՀՀ արդարադատության նախարարի կողմից  «Քրեակատարողական ծառայողի վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում անցնելու կարգը հաստատելու մասին» հրամանով սահմանված։

Վերապատրաստման փուլն ավարտվում է ստուգարքով և թեստային առաջադրանքների արդյունքների ամփոփմամբ: Ստուգարքը հաղթահարած ծառայողները ստանում են վկայականներ: