2017թվականի հոկտեմբերի 02-ից մեկնարկել է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները: Իրականացվել է 23 մասնակիցների վերապատրաստում:

Նախատեսվում է իրականացնել 22 քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում: Երկու խումբ՝ 72 ակադեմիկան ժամ:

Ծրագիր