«Կարգավորման ազդեցության գնահատում» ծրագիր

2017թվականի հոկտեմբերի 30-ից մեկնարկել է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները: Իրականացվել է 19 մասնակցի վերապատրաստում:

Մեկ խումբ՝ 72 ակադեմիկան ժամ:

Ծրագիր